Lạng Sơn công khai chỉ ra sai phạm tại dự án 3.400 tỷ đồng của Hải Phát

Lãnh đạo Lạng Sơn cho biết, quá trình triển khai công tác thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha đã phát sinh kiến nghị, phản ánh của công dân. Kết quả kiểm tra, rà soát đã chỉ ra một số sai phạm liên quan đến dự án.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post