Loạt địa phương đấu giá đất làm dự án bất động sản 'nghìn tỷ'

Loạt địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Yên Bái… sắp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án bất động sản, khu đô thị với tổng vốn đầu tư cả nghìn tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post