Năm 2023, những khoản thuế buộc phải nộp người cho thuê nhà phải biết

Nếu tổng doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng, những khoản thuế cần phải nộp bao gồm: thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post