Nguồn cung bất động sản sẽ tăng?

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024; có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Nhiều ý kiến cho rằng điều đó sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản Việt Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post