Như hiện nay, trăm năm nữa cũng chưa làm xong 5-7 tuyến đường sắt đô thị

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, phát triển hạ tầng phải là ưu tiên số một trong quy hoạch Thủ đô. Hà Nội cần cơ chế, sẵn sàng vay 30-40 tỷ USD để làm chương trình riêng, không được 10 tuyến thì cũng phải có 5-7 tuyến đường sắt đô thị. Như hiện nay, cả trăm năm nữa chúng ta cũng chưa làm xong.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post