Novaland tái cấu trúc gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Tập đoàn Novaland vừa công bố phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần của công ty.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post