Đối tượng được cho thuê đất nông nghiệp

Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp theo 2 hình thức là cho thuê đất trả tiền hàng năm và cho thuê đất trả tiền một lần.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post