"Ông chủ" đứng sau dự án The Metropole Thủ Thiêm vừa có động thái mới với lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Sau khi mua lại lô trái phiếu trước hạn 1.000 tỷ đồng, Getaway Berkeley đã hết sạch nợ trái phiếu.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post