Sổ đỏ có thời hạn sử dụng bao lâu?

Trong sổ đỏ có thời hạn sử dụng đất được ghi rõ ràng về thời gian đối với từng loại đất và điều này được quy định cụ thể theo Luật Đất đai 2013.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post