Dân kinh doanh “kháo nhau” kiêng xuất hành mùng 5, 14, 23 để tránh xui rủi

Dù đi chơi hay đi buôn, ông cha ta thường kiêng kỵ xuất hành vào ngày mùng 5, 14 và 23. Đây không chỉ là một quan niệm tín ngưỡng mà còn được hình thành từ kinh nghiệm thực tế.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post