Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân dễ dàng xin chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post