Giao dịch chuyển nhượng dự án Khu dân cư tại Long An cho AEON của IDICO có thể dời sang 2024

Theo ACBS, việc ghi nhận giao dịch chuyển nhượng 2,2 ha tại dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 (hơn 3 ha) tại Long An cho AEON với doanh thu dự kiến 437 tỷ đồng có thể dời sang năm 2024, thay vì trong quý IV này như kế hoạch cũ do thủ tục pháp lý kéo dài.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post