Hà Nội: 712 dự án chậm tiến độ

“Với 712 dự án chậm tiến độ thành phố rà soát hồ sơ rất kỹ, bởi có những dự án đã tồn tại vài chục năm. Mỗi dự án một số phận, không dự án nào giống dự án nào nên không thể áp cả được mà phải xét từng dự án cụ thể”, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nói.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post