Hai lần đấu giá không có người mua, Quảng Bình bán ngang giá 28 thửa đất

Tỉnh Quảng Bình vừa ra thông báo về việc giao 28 thửa đất tại TP Đồng Hới không thông qua đấu giá. Lô thấp nhất có giá 1,2 tỷ đồng, lô cao nhất 7,2 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post