Khổ vì chung tiền mua đất đồng sở hữu sổ đỏ: Người muốn bán, người muốn giữ đất

Ở thời điểm sốt đất, nhiều nhà đầu tư chung vốn cùng đứng tên trên sổ đỏ. Tuy nhiên, bất cập xảy ra khi một đồng sở hữu muốn bán nhưng những người còn lại không chấp thuận.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post