Kỳ vọng giải điểm nghẽn cho thị trường bất động sản

Bên cạnh lãi suất cho vay có dấu hiệu hạ nhiệt, khung pháp lý cho lĩnh vực bất động sản kỳ vọng sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post