Ninh Bình sắp đấu giá gần 300 lô đất, khởi điểm 3,5 triệu đồng/m2

208 lô đất tại huyện Yên Mô và 77 lô đất tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 11. Giá khởi điểm cao nhất 18 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post