Đồng Nai đấu giá 17 khu đất vàng ước thu hơn 10.000 tỉ đồng

Đồng Nai – Ngày 28.11, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, dự kiến từ nay đến hết năm 2025, Đồng Nai tổ chức đấu giá 17 khu đất, ước thu khoảng 10.000 tỉ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post