Sửa Luật Kinh doanh bất động sản, cò đất hết thời gây nhiễu loạn thị trường

Theo Luật Kinh doanh bất động sản mới được thông qua, ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề môi giới, cá nhân môi giới phải hoạt động trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post