Tòa nhà xây "chui" trong Đồi Cù Đà Lạt bị từ chối cấp phép

Sở Xây dựng Lâm Đồng từ chối cấp phép cho công trình xây dựng không phép trong Đồi Cù Đà Lạt của Công ty Hoàng Gia ĐL.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post