Trắc nghiệm: Lưu ý khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là loại đất được Nhà nước giao cho người dân để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng... Hiện nay nhiều người vẫn chưa nắm được quy định chuyển đổi mục đích sử dụng loại đất này.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post