“Vẫn còn những thách thức cho các chủ đầu tư bất động sản”

Mặc dù thị trường bất động sản đã xuất hiện những tích cực, song MBS cho rằng, vẫn còn những thách thức cho các chủ đầu tư. Cụ thể, tỷ trọng hàng tồn kho và người mua trả tiền trước trên tổng tài sản cũng đang trong xu hướng giảm do thị trường bất động sản ảm đạm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post