Ấn tượng ngôi nhà trên cây ở Bali

Ngôi nhà được nâng lên cao khỏi mặt đất nhờ phần lõi vững chắc gồm bốn cột thẳng đứng. Để đảm bảo sức mạnh và độ bền, các cột thẳng đứng được giằng bằng cầu thang và giá đỡ đầu gối sau dầm để hỗ trợ thêm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post