Đất do UBND xã giao sau 2014 có được cấp sổ đỏ?

Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể về thẩm quyền giao đất, dưới đây là câu trả lời chi tiết về việc đất do UBND xã giao sau 2014 có được cấp sổ đỏ không?

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post