“Bắt mạch” bất động sản 2024

Thường vào dịp cuối năm năm, giao dịch mua bán nhà ở tăng mạnh. Nhưng thời điểm này, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho sự phục hồi của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước... thị trường bất động sản năm 2024 sẽ thoát khỏi tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post