Chủ đầu tư được trả tiền thuê hàng năm sẽ giúp hạ giá nhà, đất?

Các chuyên gia bất động sản và độc giả cho rằng việc doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần có thể chuyển trả tiền hàng năm để giảm áp lực tài chính, từ đó có thể hạ giá thành nhà, đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post