Chung cư liên tục biến động giá, môi giới suốt ngày gọi điện...có nên bán thu lãi hàng tỉ đồng?

Chia sẻ mới đây về việc có nhiều khách hàng đặt câu hỏi tư vấn có nên bán chung cư lúc đang sôi động để mua chỗ khác hoặc hưởng chênh tiền tỉ, ông Lê Quốc Kiên, cố vấn đầu tư bất động đã có một số lời khuyên cho nhà đầu tư.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post