Doanh nghiệp nước ngoài 'rót' 1,6 tỷ USD vào Nghệ An

Năm nay, Nghệ An thu hút được 1,603 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 66,8% so với năm 2022 và xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post