Đề xuất gỡ khó tiêu chí "hộ gia đình" cho người mua nhà ở xã hội

(Dân trí) - Sở đề xuất UBND TPHCM có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn theo hướng xác định hộ gia đình chỉ bao gồm cha, mẹ và con chưa thành niên có khó khăn về chỗ ở sẽ được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post