Luật Đất đai sửa đổi quy định bảng giá đất hằng năm: Chặn đứng tình trạng 2 giá

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua đó là ban hành bảng giá đất hằng năm, điều được dư luận mong chờ từ rất lâu.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post