Metro ở TP HCM phải có cách làm mới

TP HCM chỉ còn 12 năm để hoàn thiện cơ bản mạng lưới 220 km đường sắt đô thị. Do đó, cách làm phải khác với dự án metro số 1

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post