Người trẻ mua căn hộ ngày càng nhiều

Hiện nhiều người trong độ tuổi 25-35 tuổi chọn con đường sở hữu căn hộ sớm. Thậm chí, có một số dự án chung cư, tỉ lệ người trẻ “xuống tiền” chiếm đến 70-80%.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post