Phát hiện gần 10.000 công trình xây dựng không phép, sai phép ở Hà Nội

TP Hà Nội có hơn 7.326 công trình xây không phép, hơn 2.294 công trình xây sai phép, nhiều quận huyện đang tiếp tục rà soát

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post