Savills: Kiều hối dồn dập đổ vào bất động sản, tương đương 10.000 căn hộ mỗi năm...sắp tới, giới siêu giàu thế giới cũng sẽ ồ ạt đổ vốn vào bất động sản Việt Nam

Theo ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội, mở rộng quyền sử dụng đất đối với Việt kiều trong Luật Đất đai 2024 sửa đổi sẽ là động lực thúc đẩy, thu hút giới đầu tư "siêu giàu" nhanh chóng “đổ vốn” vào thị trường bất động sản Việt Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post