Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ

Người sử dụng đất nông nghiệp muốn sử dụng đất với mục đích thương mại thì phải được sự đồng ý hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ, bạn đọc có thể tham khảo

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post