Trắc nghiệm: Có được xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm không

Nhiều người dân xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm để phục vụ cho chăm sóc, trông nom cây trồng. Người dân cần nắm rõ những quy định liên quan đến vấn đề này.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post