Vinhomes (VHM) vừa huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố đã phát hành thành công lô trái phiếu VHMB2427001 với tổng mệnh giá phát hành 3.000 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post