Xin cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải nộp tiền gì?

Đăng kí cấp sổ đỏ; chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất... người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Dưới đây là 6 khoản tiền người sử dụng đất phải nộp năm 2024.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post