Không làm sổ đỏ sớm, người dân có thể phải đóng thêm nhiều tiền

Luật Đất đai 2024 vừa được thông qua, theo đó có những thay đổi liên quan đến bảng giá đất. Điều này đồng nghĩa với việc, những khoản chi phí liên quan đến việc cấp sổ đỏ có nhiều thay đổi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post