Quảng Nam: Điểm danh đơn vị, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, một số chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy định đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu khiến dự án chậm…

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post