Đất dính quy hoạch có xin cấp sổ đỏ được không?

Đất dính quy hoạch là khu đất thuộc ranh giới quy hoạch cho các dự án bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều người dân thắc mắc đất dính quy hoạch liệu có xin cấp sổ đỏ được hay không?

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post