Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua, chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng lên?

Trường hợp Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ năm 2024, chi phí làm sổ đỏ sẽ gia tăng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post