Một quận ở Hà Nội đấu giá đất, khởi điểm cao nhất gần 250 triệu đồng/m2

Trong tháng 11, quận Cầu Giấy, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất tại các phường Dịch Vọng, Trung Hòa. Giá khởi điểm thấp nhất 159,1 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post