Phân cấp địa phương lập quy hoạch chung đô thị mới

UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post