Xóa bỏ tư duy nhà ở xã hội là nhà cho đối tượng yếu thế, có thu nhập thấp

Theo các chuyên gia, để hiện thực hoá đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) cần sớm hoàn thiện chính sách về NƠXH của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Đặc biệt, xóa bỏ tư duy NƠXH là nhà cho đối tượng yếu thế, có thu nhập thấp.

Post a Comment

Previous Post Next Post