4 doanh nghiệp “lạ mà quen” bị SMC “bêu tên” nợ xấu hơn 800 tỷ đồng

Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH The Forest City, Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận đều là các công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, hiện đang bị SMC liệt vào danh sách nợ xấu với hơn 740 tỷ đồng. Ngoài ra, Hưng Thịnh ICONICS cũng bị gọi tên với nợ xấu 63 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post