Thị trường bất động sản không còn hiện tượng cắt lỗ sâu

Đánh giá chung về thị trường bất động sản, Dat Xanh Services cho biết, giá bán sơ cấp gần như đi ngang, giá bán thứ cấp cũng không còn ghi nhận hiện tượng cắt lỗ sâu.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post