Đấu giá gần 400 lô đất tại Ninh Bình, khởi điểm cao nhất 14,9 triệu đồng/m2

Ninh Bình - Vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tới đây, gần 400 lô đất tại thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá với giá khởi điểm cao nhất 14,9 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post