Nếu "bong bóng" bất động sản Trung Quốc vỡ...

(Dân trí) - Nếu "bong bóng" bất động sản Trung Quốc vỡ và gây ra khủng hoảng tài chính, tăng trưởng kinh tế của quốc gia này sẽ bị kẹt ở mức khoảng 1%, gây nguy hiểm cho mục tiêu tăng GDP, theo JCER.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post