Chính phủ yêu cầu quy định rõ các phương pháp xác định giá đất, trường hợp, điều kiện áp dụng

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng quy định rõ các phương pháp xác định giá đất; trường hợp, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post